• Денисюк

 • Денисюк Сергій Петрович

  Директор інституту д.т.н., професор

  Web-сайт кафедри: http://ep.kpi.ua 

  Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.315

  Телефон: +38-044-208-85-14

  E-mail: ep@iee.kpi.ua

Галузь знань

0507 – Електротехніка та електромеханіка

Напрям підготовки

6.050701 – Електротехніка та електротехнології

Спеціальність

спеціаліст

7.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

магістр

8.05070103

Спеціалізація

Інтелектуальні інформаційні технології для електроенергетики

Системи інтелектуальної енергетики (Smart Grid)

Розосереджена генерація в системах електропостачання

Інтелектуальні електричні мережі та комплекси

Керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами

Керування місцевими і муніципальними системами електропередачі та електропостачання

Спеціальність

спеціаліст

7.05070108

Енергетичний менеджмент

магістр

8.05070108

Спеціалізація

Інтегровані системи енергетичного менеджменту згідно зі стандартом ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid

Системи енергетичного менеджменту для оптимізації режимів виробництва, розподілу та використання енергії

Інноваційні технології енергозбереження та підвищення енергоефективності за галузями економіки

Комплексне керування енергозбереженням підприємств

Лібералізовані енергетичні ринки

 

Кафедра електропостачання готує фахівців, які здатні розробляти, проектувати та d2експлуатувати інтелектуальні енергетичні комплекси та d1системи, інтегровані системи електропостачання як централізовані, так і децентралізовані, створювати системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid, мікросистеми та віртуальні енергетичні станції, створювати сучасні системи енергетичного менеджменту, працювати за сучасними енергозберігаючими, енергоефективними технологіями, здійснювати моніторинг енергоспоживання промислових підприємств на основі застосування інформаційних і комп’ютерних технологій. 

в3Випускники кафедри мають можливість працювати в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах, муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, у проектних та науково-дослідних інститутах, у службах і міністерствах енергетичного профілю.

Кафедра електропостачання тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями: Національною академією наук України, Інститутом електродинаміки  , ДТЕК  , ПАТ «Київенерго» , ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» , ТОВ ПО «Контактор» , ДП «ЕНЕРГОРИНОК»  , ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» , ВАТ «ФАРМАК»  , ВАТ «Київмедпрепарат»  .