• Розен

 • Дешко Валерій Іванович

  Завідувач кафедри д.т.н., професор

  Web-сайт кафедри: http://te.kpi.ua/ 

  Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.410a

  Телефон: +38-044-208-96-90

  E-mail: auek@ukr.net

Галузь знань

0506 – Енергетика та енергетичне машинобудування

Напрям підготовки

6.050601 – Теплоенергетика

Спеціальність

спеціаліст

7.05060105

Енергетичний менеджмент

магістр

8.05060105

Спеціалізація

Системи енергетичного менеджменту для промислових об’єктів

Системи енергетичного менеджменту для муніципальних об’єктів

Системи енергетичного менеджменту для оптимізації режимів виробництва, розподілу та використання енергії

Інтегровані системи екологічного та енергетичного менеджменту

 
ТЕСпеціальність «Енергетичний менеджмент» було відкрито у 1997 році.

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження готує фахівців з енергетичного менеджменту (ЕМ): для паливно-енергетичного та електроенергетичного комплексів, промислових підприємств усіх галузей; адміністрацій та держустанов, наукових, проектних організацій; ЖКГ та сільського господарства; об'єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур.

Головним завданням фахівців з ЕМ є забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту; працювати за сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг енергоспоживання та екологічного стану промислових підприємств та організацій на регіональному рівні на основі широкого застосування математичних моделей, інформаційних і комп'ютерних технологій, сучасних лабораторій.

Фахівці з ЕМ покликані реалізовувати енергозберігаючу політику, проводити експертизу та енергетичний аудитЛаб та організовувати енергетичний менеджмент.двигатель

Кафедра теплотехніки та енергозбереження успішно співпрацює з такими компаніями та організаціями:

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адмін. та громадських будівлях м. Києва»  ; ПАТ «Київенерго»  ; Інститут технічної теплофізики НАН України  ; Інститут газу НАН України  ; СВП «Київські ТЕЦ»  ; Інститут вугільних енерготехнологій НАН України ; ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  ; ДП НЕК «Укренерго»  ; ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН» ;ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»  .