• Розен

  • Кравець Віктор Георгійович

    Завідувач кафедри д.т.н., професор

    Web-сайт кафедри: http://geobud.kpi.ua 

    Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22

    Телефон: +38-044-208-82-28

Галузь знань

0503 – Розробка корисних копалин

Напрям підготовки

6.050301 – Гірництво

Спеціальність

спеціаліст

7.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

магістр

8.05030101

Спеціалізація

Менеджмент промислового виробництва

Технологія видобутку та переробки корисних копалин

Спеціальність

спеціаліст

7.05030102

Шахтне і підземне будівництво

магістр

8.05030102

Спеціалізація

Будівництво міських та спеціальних підземних споруд

Комп’ютерне проектування в підземному будівництві

 

 

карєрKафедра геобудівництва та гірничих технологій готує фахівців, які здатні експлуатувати сучасне гірничотехнічне обладнання на гірничих підприємствах та об’єктах підземного будівництва, мають професійну підготовку з організації виробничого процесу, можуть розробляти технічну документацію для виконання гірничих та будівельних робіт, володіють методикою розрахунку нормативних показників, вартості виконання робіт і кошторисної документації, можуть розробляти робочі проекти, мають навички проектування підземних споруд та організації підземного простору, володіють сучасними комп’ютерними технологіями проектування, системою автоматизованого проектування підземних споруд і геомоніторингу.Модель

Після закінчення університету фахівці цих спеціальностей мають можливість працювати на інженерних посадах у будівельних організаціях м. Києва та інших міст незалежно від форм власності, у науково-дослідних та проектних інститутах, підприємствах з переробки декоративного каменю та блоків, у службах та організаціях гірничого профілю.

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями: ВАТ «Київметробуд», Концерн «Київпідземшляхбуд», ВАТ «Київпроект», ДП Модель «Інжкомпроект», ДП «ПІ «Укрметротунельпроект»», ДП «Київінжпроект», НДІ будівельних конструкцій, НДІ будівельного виробництва, ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ЗАТ ²Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі»², Інститут гідромеханіки НАН України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, ПАТ ²Київський завод «Граніт»², Корчуватський комбінат будівельних матеріалів